departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Grup dEIC

Noticies

13a convocatòria de beques PIF (II annex, 20/07/2015 a 30/07/2015):

Candidats admesos i exclosos (llistat provisional) [ PDF ]

Bases [ CAT ENG ESP ]

Una plaça de perfil "Codificació, combinatòria i seguretat".

Envieu les sol·licituds a d.eng.informacio.comunicacions@uab.cat

Grups de recerca RSS
Els següents grups estan integrats en SGR:
Information coding
  Bent functions
   Error-correcting codes
  Completely Regular Codes
  Perfect Codes
  Propelinear Codes
  Z2Z4-linear Codes
  network coding
Distributed storage
  regenerating codes
  data authentication
  data integrity
  data hiding
Magma software system
  Algorithms for nonlinear codes
  Algorithms for Z2Z4-linear codes


Publicacions
url: http://ccg.uab.es
CCSG
Digital Image Consulting
Data Compression
 Lossless and Lossy Coding
 Multi-dimensional and ROI coding
 Interactive coding / transmission
 Rate control techniques
 Region of Interest Coding
Standards and Applications
 ISO/IEC JPEG2000
 CCSDS recommendations
 Hyperspectral and Medical imaging
Software Developments
 JPIP, JPEG2000, CCSDS Image Data Compression, Spectral Transform
 Pairwise Orthogonal Transform, File Format Converter, ieMetrics, ...


Publicacions
url: http://gici.uab.es
GiCi
Security
  Security and Privacy
  Network vulnerabilities
Mobile Agents
  Itinerary and Code Protection
  Secure Applications
Delay Tolerant Networking
  Mobile Agent Based Dynamic Routing
  Aerospace and Emergency Applications
  Sensor Networks


Publicacions
url: http://senda.uab.es
SeNDA
Information coding
  Bent functions
  Completely Regular Codes
  Perfect Codes
  Propelinear Codes
  Z2Z4-linear Codes
Distributed storage
  regenerating codes
  data hiding
Magma software system
  Algorithms for nonlinear codes
  Algorithms for Z2Z4-linear codes
Digital Image Consulting
Data Compression
 Lossless and Lossy Coding
 Multi-dimensional and ROI coding
 Interactive coding / transmission
Standards and Applications
 ISO/IEC JPEG2000
 CCSDS recommendations
 Hyperspectral and Medical imaging
Software Developments
Security
  Security and Privacy
  Network vulnerabilities
Mobile Agents
  Itinerary and Code Protection
  Secure Applications
Delay Tolerant Networking
  Mobile Agent Based Dynamic Routing
  Aerospace and Emergency Applications
  Sensor Networks

Home | Contact | Web map
Dimarts, 13 d'octubre de 2015. © 2006, dEIC. Administrator: E-mail