1. Què són els fulls d'estil?
2. Per què dos llenguatges de fulls d'estil?
3. CSS: el llenguatge dels Fulls d'Estil en Cascada
4. Capacitats de disseny millorades
5. Sites mantenibles i ràpids
6. Beneficis clau
1. Què són els fulls d'estil?
Els fulls d'estil descriuen com els documents són representats en pantalles, en la impressió, o potser com són pronunciats. El W3C ha promogut activament l'ús dels fulls d'estil en la Xarxa des que el Consorci va ser fundat el 1994. La Style Sheets Activity (àrea de treball sobre els Fulls d'Estil) ha produit dues Recomanacions del W3C (CSS1 i CSS2) les quals estan àmpliament implementades, encara que d'una manera poc consistent, en els navegadors.

Afegint fulls d'estil a documents estructurats de la Xarxa (per ex., HTML), els autors i els lectors poden influir en la presentació dels documents sense sacrificar la independència de dispositiu o l'addició de nous tags HTML.

La manera més fàcil d'experimentar amb els fulls d'estil és trobar un navegador que suporti CSS. Les discussions sobre els fulls d'estil és duen a terme en la llista de correu www-style@w3.org i a news:comp.infosystems.www.authoring.stylesheets del W3C.

La Style Sheets Activity del W3C també està desenvolupant el llenguatge de fulls d'estil XSL.
2. Perquè dos llenguatges de fulls d'estil?
El fet que el W3C hagi començat a desenvolupar l'XSL a més a més dels CSS ha originat alguna confusió. Perquè el desenvolupament d'un segon llenguatge de fulls d'estil quan encara alguns implementadors no han acabat el primer? La resposta es pot trobar en la següent taula:


CSS XSL
Pot utilitzar-se amb l'HTML? No
Pot utilitzar-se amb l'XML?
És un llenguatge de transformació? No
Sintaxi CSS XML


Els únics fets destacables són que CSS pot ser utilitzat per a donar estil a documents HTML. L'XSL, per altra banda, és capaç de transformar documents. Per exemple, l'XSL pot ser utilitzat per a transformar dades XML a documents HTML/CSS en el servidor de Xarxa. Per exemple, un full d'estil XSL serà capaç d'extreure automàticament els continguts d'una taula de dins del document. D'aquesta manera, els dos llenguatges es complementen l'un a l'altre i poden ser utilitzats conjuntament.

Ambdós llenguatges poden ser utilitzats per a donar estil a documents XML.

CSS i XSL utilitzaran el mateix model fonamental de formatat i els dissenyadors, per tant, tindran accés a les mateixes característiques de formatat en ambdós llenguatges. El W3C treballarà dur per a assegurar que les implementacions interoperables del model de formatat estiguin disponibles.

Els Fulls d'Estil del W3C ofereixen control sobre la presentació de les pàgines Web. Els dissenyadors, no només poden especificar els efectes visuals que ells volen, sinó que a més, els fulls d'estil audibles donen control sobre la veu, el to (inflexió de la veu) i altres aspectes de com sonarà el text quan es lliuri a la parla. El W3C continuarà treballant amb els seus Membres per a evolucionar el llenguatge dels Fulls d'Estil en Cascada (Cascading Style Sheets (CSS)) per a facilitar un control estilístic encara més ric, i per a assegurar la consistència de la seva implementació en tot el món.

3. CSS: el llenguatge dels Fulls d'Estil en Cascada
El llenguatge dels Fulls d'Estil en Cascada és un simple llenguatge declaratiu que permet als autors i usuaris aplicar informació estilística (concernent a la font, espaiat, color i coses així) a documents estructurats escrits en HTML o XML. Els dissenyadors especifiquen com es representen els documents associant-los propietats i valors. Per exemple:
	H1 { 
	   font-size: 12pt; 
	   font-weight: bold; 
	   color: blue;
	}

declara que els elements H1 seran text blau, gruixut i de 12 punts. Moltes altres propietats permeten especificar-ho tot, des de la font i el color de paràgrafs individuals, capçaleres i altre text, a la mida dels marges, la distància entre línies, el tipus de bullet, l'"espai blanc" al voltant d'imatges, textures de fons i un llarg etcètera.

El llenguatge CSS dóna als creadors de contingut, dissenyadors i lectors, les eines amb el poder que es necessita per a fer realitat tot el potencial dels seus documents HTML i XML. L'especificació de CSS2, l'última Recomanació, inclou el poder associat a les característiques de CSS1, i afegeix millores en diverses àrees per a fer la Xarxa més atraient tant als proveïdors de contingut com als usuaris. L'especificació de CSS2 té nombroses característiques noves incloent-hi les següents:

L'especificació dels CSS2 permet inventar fulls d'estil per a diferents "tipus de mitjans". Per a visualitzar sobre una pantalla d'ordinador d'un color donat, per exemple, un full d'estil podria concentrar-se en el color i el disseny. Per altra banda, el full d'estil per a presentar documents amb parla, es centraria en la freqüència i la veu, el volum i tot això. El llenguatge CSS permet als tipus de mitjans cobrir els sintetitzadors de veu, les impressores braille, els petits dispositius manuals, els projectors slide, etc.

CSS2 està construit sobre les bases de CSS1 i, amb molt poques excepcions, tots els fulls d'estil vàlids a CSS1 són també fulls d'estil vàlids a CSS2.
4. Capacitats de disseny millorades
CSS2 ofereix un control precís sobre la presentació de pàgines Web. La capacitat de situar elements realça explícitament les millores en el control de la disposició del document en la pantalla i en la impressió. Els elements posicionats relativament s'alternen, amb uns quants especificats pel dissenyador, des de la posició que haurien ocupat en un fluxe normal.

Els elements posicionats absolutament es prenen del fluxe normal del text enterament, i es poden col·locar en una altra part per a crear barres de navegació, índexs i característiques similars. Els elements flotants es poden utilitzar per a col·locar text o gràfics en els marges, amb el text fluïnt al voltant de l'element flotat.

CSS2 té una rica capacitat de WebFonts (fonts de la Xarxa), oferint el descarregament dinàmic de fonts des d'un site de la Xarxa (tal com les imatges es descarreguen avui en dia). Les fonts es poden bloquejar a un determinat site de la Xaxa i no estan instal·lades en les màquines del client. Les WebFonts també inclouen la informació necessària per a sintetitzar les fonts o per a seleccionar fonts que siguin similars en el client, si les fonts especificades pel dissenyador no estan disponibles.

Els selectors CSS, els quals determinen quines regles d'estil són aplicades a cada part del document, s'han fet més poderosos en CSS2. Això dóna als dissenyadors una major flexibilitat i poder expressiu, particularment quan es dissenyen documents XML.
5. Sites mantenibles i ràpids
Abans dels fulls d'estil, el codi de marques necessitava simular efectes tipogràfics comuns tals com títols extesos, amples marges i grans majúscules, i això va causar que els documents s'inflessin i es lliguessin a un sol estil de presentació. Per exemple, sense els fulls d'estil, per a fer aparèixer tots els títols de capçalera amb un tipus de lletra en concret, s'havia d'utilitzar codi de marques extra en cada títol de capçalera del document. És fàcil deixar-se'n un, resultant una representació inconsistent. A més, el fet de redissenyar un document implica canviar tots els tags. És evident, doncs, que consolidar tota la informació sobre presentació en una sola part del document, i no havent-ho de repetir, fa que el document sigui més curt i més simple d'editar. A més, encara és millor moure-ho a un full d'estil separat (extern), ja que així es permet la reutilització i es facilita el manteniment.
6. Beneficis clau
1.- CSS2 té una poderosa capacitat de disseny.

CSS1 permet produir els mateixos efectes que produeixen l'utilització de taules i d'imatges buides (imatges transparents) d'una manera més fàcil i simple, amb un millor control i flexibilitat en àrees com l'espaiat de línies i la justificació.

CSS2 afegeix control tipogràfic millorat, incloent fonts descarregables dinàmicament.

2.- CSS2 fa que la xarxa sigui més ràpida

CSS2 permet als autors expressar els mateixos estils rics, però són compactes i basats en text. Les pàgines que utilitzen CSS2 han evidenciat el fet de ser significantment més petites i poder ser carregades molt més ràpidament que les pàgines homòlogues basades en la imatge.

3.- CSS2 permet la publicació a través dels diferents mitjans de comunicació

CSS2 proporciona solucions per a publicacions a través dels diferents mitjans de comunicació i una reposició amb gràcia de la informació.

4.- CSS2 proporciona accessibilitat incorporada

Un efecte secundari de la utilització de les taules pel disseny d'una pàgina i les imatges de text per a la tipografia, ha estat una reducció de l'accessibilitat de pàgines Web per a gent que no té activada la descàrrega automàtica d'imatges i per a usuaris discapacitats visuals que naveguen amb lectors de pantalla.

La migració cap a CSS elimina el desordre en les presentacions dels documents, incrementant automàticament l'accessibilitat sense comprometre el disseny visual, i elimina la necessitat de les pàgines de només text difícils de mantenir.

"...CSS introdueix un control perfeccionat per part dels usuaris sobre el disseny (distribució), prioritats en cascada, suport per a variats tipus de mitjans i fulls d'estil auditius en cascada per a controlar la inflecció de la veu." Judy Brewer, Directora de la Web Accessibility Initiative International Program Office del W3C.

5.- CSS2 ofereix ajut a la internacionalització

Hi ha una necessitat creixent de presentació efectiva de pàgines Web en altres idiomes fora de l'anglès, de presentació de documents en múltiples idiomes. Qüestions tals com escriure adreces, tipus de lletres, convenis de cometes que difereixen d'un idioma a un altre. CSS2 fa uns significatius passos endavant cap a poder visualitzar bé els documents multilingües.

6.- CSS2 treballa bé amb l'XML

Fins ara, CSS1 s'ha aplicat als documents HTML, encara que han estat utilitzats també amb contingut escrit en XML. CSS2 afegeix característiques (prestacions, avantatges) específicament adreçades a exposar documents XML ja que aquests no tenen cap semàntica incorporada o prestacions per a la presentació; els fulls d'estil són, així, escencials pel desplegament del contingut XML.


Tancar
Pàgina Principal
Introducció al Manual d'HTML Dinàmic
Glossari
ReferènciesHTML 4.0
Introducció al manual d'HTML 4.0
Taules
Formularis
Objectes, imatges i applets
Scripts
Informació de l'idioma i sentit del text
Frames
Nous elements
Elements menyspreuats i obsolets
Fulls d'estil
Nous atributs de l'HTML 4.0
Índex d'atributs nous
Índex d'atributs menyspreuats
DTD
Annexe
Introducció als CSS
Introducció als CSS2 i al manual
Propietats CSS2
Fulls d'estil audibles
Model de caixa
Sintaxi i tipus bàsics de dades
Model de formatat visual
Detalls del model de formatat visual
Assignar valors de propietats, la cascada i l'herència
Interfície d'usuari
Efectes visuals
Text
Taules
Fonts
Contingut generat, numeració automàtica i llistes
Colors i fons
Selectors
Tipus de mitjans
Mitjans paginats
Suport de CSS2
Annexe
Introducció al DOM
DOM Nivell 1 - Nucli
DOM Nivell 1 - HTML
Articles sobre el DOM


Programació en DHTML
Demos